PONEDELJEK

TOREK   SREDA  ČETRTEK  PETEK

 IZBIRNI PREDMETI

12. TEDEN

1. 6.
do
5. 6. 2020

8. a 8. b
SLJ SLJ
MAT MAT
KEM LUM
ŠPO KEM
LUM ŠPO

 

 

OSTALO: 

IP  Šport

8. a 8. b
TIT DKE
TIT ZGO
ZGO FIZ
TJA TJA
BIO GUM
GUM BIO

 

OSTALO:

IP Nemščina

Šolsko novinarstvo

 

11. TEDEN

25. 5.
do
29. 5. 2020

FIZIKA 8. r

KULTURNI DAN – Ko zorijo jagode

 MATEMATIKA 8. r

Reš.MAT

GEOGRAFIJA 8. r

ETIKA 8. a

ETIKA 8. b

ŠPORT 8. r

SLOVENŠČINA 8. r

BIOLOGIJA 8. r

 

 MATEMATIKA 8. r

ZGODOVINA 8. a – 1. del

ZGODOVINA 8. a – 2. del

ZGODOVINA 8. b – 1. del

ZGODOVINA 8. b – 2. del

GLASBA 8. r

ANGLEŠČINA 8. r

KEMIJA 8. a

KEMIJA 8. b

Reš.8b

ŠPORT 8. r

ŠOLSKO NOVINARSTVO

Nemščina 8. r

ŠPORT

10. TEDEN

18. 5.
do
22. 5. 2020

 SLOVENŠČINA 8. r

ANGLEŠČINA 8. r

FIZIKA 8. r

Reš.MAT

MATEMATIKA 8. r

GEOGRAFIJA 8. r

ETIKA 8. a

ETIKA 8. b

ŠPORT 8. r

SLOVENŠČINA 8. r

BIOLOGIJA 8. r

MATEMATIKA 8. r

ZGODOVINA 8. a – 1. del

ZGODOVINA 8. a – 2. del

ZGODOVINA 8. b – 1. del

ZGODOVINA 8. b – 2. del

GLASBA 8. r

ANGLEŠČINA 8. r

KEMIJA 8. a

Reš.KEM_8a

KEMIJA 8. b

TEHNIKA 8. r

ŠPORT 8. r

 

 ŠOLSKO NOVINARSTVO

Nemščina 8. r

Šport

NAČINI PREHRA.

9. TEDEN

11. 5.
do
15. 5. 2020

 SLOVENŠČINA 8. r

ANGLEŠČINA 8. r

FIZIKA 8. r

 MATEMATIKA 8. r

Reš.MAT

GEOGRAFIJA 8. r

ETIKA 8. a

ETIKA 8. b

ŠPORT 8. r

SLOVENŠČINA 8. r

BIOLOGIJA 8. r

MATEMATIKA 8. r

Preverjanje MATEMATIKA

ZGODOVINA 8. a – 1. del

ZGODOVINA 8. a – 2. del

ZGODOVINA 8. b

GLASBA 8. r

 ANGLEŠČINA 8. r

KEMIJA 8. a

KEMIJA 8. b

ŠPORT 8. r

 ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠPORT

Nemščina 8. r

LIKOVNO SNOVANJE 2

NAČINI PREHRA.

RAČ 8. r

8. TEDEN

4. 5.
do
8. 5. 2020

 SLOVENŠČINA 8. r

ANGLEŠČINA 8. r

FIZIKA 8. r

KRITERIJI za FIZ

MATEMATIKA 8. r

ETIKA 8. a

ETIKA 8. b

ŠPORT 8. r

 

  SLOVENŠČINA 8. r

BIOLOGIJA 8. r

GLASBA 8. r

 

 

NARAVOSLOVNI DAN

 MATEMATIKA 8. r

Reš.MAT

KEMIJA 8. a

KEMIJA 8. b

ZGODOVINA 8. a -1. del

ZGODOVINA 8. a – 2. del

ZGODOVINA 8. b – 1. del

ZGODOVINA 8. b – 2. del

TEHNIKA 8. r

ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠPORT

Nemščina 8. r

NAČINI PREHRA.

GLEDALIŠKI

7. TEDEN

27. 4.
do
1. 5. 2020

 ponedeljek, 27. 4. 2020

PRAZNIK

Dan upora proti okupatorju

petek, 1. 5. 2020

PRAZNIK DELA

6. TEDEN

20. 4.
do
24. 4. 2020

 SLOVENŠČINA 8. r

ANGLEŠČINA 8. r

FIZIKA 8. r

MATEMATIKA 8. r

reš.MAT8r

GEOGRAFIJA 8. r  – 1. del

GEOGRAFIJA 8. r – 2. del

ŠPORT 8. r

 DANES JE DAN ZEMLJE

SLOVENŠČINA 8. r

BIOLOGIJA 8. r

ETIKA 8. a

ETIKA 8. b

KEMIJA 8. a

KEMIJA 8. b

Reš.prev.KEM

 NARAVOSLOVNI DAN – obvestilo

MATEMATIKA 8. r

Reš.MAT

ZGODOVINA 8. a – 1. del

ZGODOVINA 8. a – 2. del

ZGODOVINA 8. b – 1. del

ZGODOVINA 8. b – 2. del

GLASBA 8. r

GEOGRAFIJA 8. r (vprašanja)

LIKOVNA 8. r

 TEHNIŠKI DAN

 ŠPORT 8. r

ŠOLSKO NOVINARSTVO

Nemščina 8. r

RAČ 8. r

NAČINI PREHRA.

OSTALO:

Vaje za MAT tekmovanje

DODATNI MATEMATIKA

5. TEDEN

13. 4.
do
17. 4. 2020

 VELIKONOČNI PONEDELJEK – prosto

MATEMATIKA 8. r

BIOLOGIJA 8. r

GEOGRAFIJA 8. r

ŠPORT 8. r

LIKOVNA 8. r

 

 KD, V DUHU ČASA, 15. 4. 2020

SLOVENŠČINA 8. r

ANGLEŠČINA 8. r

Reš.ANG 

ZGODOVINA 8. a

ZGODOVINA 8. b

GLASBA 8. r

ANGLEŠČINA 8. r

KEMIJA 8. a

KEMIJA 8. b

Kaj moram 
znati KEM

KEMIJA 8. r

FIZIKA 8. r

TEHNIKA 8. r

 NAČINI PREHRA.

Nemščina 8. r

ŠPORT 8. r

ŠOLSKO NOVINARSTVO

GLEDALIŠKI 

OSTALO:

Vaje za MAT tekmovanje

4. TEDEN

6. 4.
do
10. 4. 2020

 SLOVENŠČINA 8. r

ANGLEŠČINA 8. r

FIZIKA 8. r

 

MATEMATIKA (od 10h do 11h – po mailu)

GEOGRAFIJA 8. r

ETIKA 8. a

ETIKA 8. b

ŠPORT 8. r

SLOVENŠČINA 8. r

KEMIJA 8. a

KEMIJA 8. b

BIOLOGIJA 8. r

 

LIKOVNA – imaš delo iz prejšnjih tednov

MATEMATIKA 8. r

RešitveMAT

ZGODOVINA 8. a – 1. del

ZGODOVINA 8. a – 2. del

ZGODOVINA 8. b – 1. del

ZGODOVINA 8. b – 2. del

GLASBA 8. r

TEHNIKA 8. r

 DAN ZDRAVJA
 RAČ 8. r
KOMPOZER-2. del

Nemščina 8. r

NAČINI
PREHRA
.

ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠPORT 8. r

OSTALO:

ROBOTIKA

DODATNI MATEMATIKA

 

3. TEDEN

30. 3.
do
3. 4. 2020

SLOVENŠČINA 8. r

ANGLEŠČINA 8. r

FIZIKA 8. r
primeri – FIZIKA

REŠ.nazajMAT

MATEMATIKA 8. r

GEOGRAFIJA 8. r

DKE 8. a

DKE 8. b

ŠPORT 8. r

 

 SLOVENŠČINA 8. r

BIOLOGIJA 8. r

 

 

MATEMATIKA 8. r – 1. del

MATEMATIKA 8. r – 2. del

ZGODOVINA 8. a   – 1. del

ZGODOVINA 8. a – 2. del

ZGODOVINA 8. b

GLASBA 8. r

 ANGLEŠČINA 8. r (Kos Pušnik)

ANGLEŠČINA 8.r (Zajec)

ANGLEŠČINA 8. r (Ofič)

KEMIJA 8. a

KEMIJA 8. b

TEHNIKA 8. r

ŠPORT 8. r

MAT-rešitev

 Nemščina 8. r

ŠOLSKO NOVINARSTVO

GLEDALIŠKI

NAČINI
PREHRA
.

2.

T
E
D
E
N

 23. 3.
do
27. 3. 2020

 SLOVENŠČINA
8. r
ANGLEŠČINA 8. r (Ofič)ANGLEŠČINA 8. r (Zajec)

REŠITVE ANG.

POVEZAVA NA POSNETEK

ANGLEŠČINA 8. r (Kos Pušnik)

FIZIKA 8. r

PREVERJANJE MATEMATIKA 8. r

MATEMATIKA 8. r

GEOGRAFIJA 8. r

DKE 8. a

DKE 8. b

ŠPORT 8. r

 SLOVENŠČINA
8. r
BIOLOGIJA 8. rLIKOVNA UMETNOST 8. r
MAT 8. r 
reš.za nazaj

MATEMATKA 8.r

ZGODOVINA 8. a – 1. del

ZGODOVINA 8. a – 2. del

ZGODOVINA 8. b

GLASBA 8. r

 ANGLEŠČINA 8. r (Kos Pušnik)

ANGLEŠČINA 8. r (Ofič)

ANGLEŠČINA 8. r (Zajec)

KEMIJA 8. a

KEMIJA 8. b

TEHNIKA 8. r

ŠPORT 8. r

 

 Nemščina 8. r

RAČ 8. r

Šport in Ples

GLEDALIŠKI

ŠOLSKO NOVINARSTVO

NAČINI PREHRA.

1.

T
E
D
E
N

 16. 3.
do
20. 3. 2020

 SLOVENŠČINA 8. r

REŠITVE – SLJ 8. r

ANGLEŠČINA 8. r

FIZIKA 8. r

UTRJEVANJE – Fizika sile

REŠITVE:

SILE

 MATEMATIKA 8. r

GEOGRAFIJA 8. r

DKE 8. a

DKE 8. b

 SLOVENŠČINA 8. r

REŠITVE –
SLJ 8. r

BIOLOGIJA 8. r

MATEMATIKA 8. r

ZGODOVINA
8. a (1. del)

ZGODOVINA
8. a (2. del)

ZGODOVINA
8. b
 – 1. del

ZGODOVINA 8. b – 2. del

 

GLASBA 8. r

ANGLEŠČINA (Ofič) 8. r

ANGLEŠČINA (Kos Pušnik) 8.r

ANGLEŠČINA (Zajec) 8. r

REŠITVE ANG.

KEMIJA 8. a

KEMIJA 8. b

TEHNIKA 8. r

ŠPORT 8. r

ŠPORT

 ŠOLSKO NOVINARSTVO

NEMŠČINA 8. r

NAČINI PREHRA.

Nekaj splošnih vsebin in vsebin razširjenega programa najdete v spletni učilnici, pod VSEBINA ZA VSE.