Popoldanske govorilne ure za razredno in predmetno stopnjo imamo vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 18. uri.

V času skupnih govorilnih ur so v šoli vsi učitelji, svetovalna služba in ravnateljica.

Datumi popoldanskih GU ob ponedeljkih: 9. oktober 2023, 13. november 2023, 11. december 2023, 8. januar 2024, 12. februar 2024, 11. marec 2024, 8. april 2024 in 13. maj 2024.

 

Individualne govorilne ure v dopoldanskem času

Izvajajo jih vsi učitelji v svojih matičnih učilnicah ali v dogovorjenem prostoru po urniku, ki je objavljen tudi na spletni strani šole.

UČILNICE

————————————————————————————————————————————————

Govorilne ure dopoldan

    UČITELJ/-ica  GOVORILNA URA
1. a Andreja KEBER, profesorica RP PON., 5. ura, 12.00–12.45
1. b Marija MIRNIK, učiteljica RP TOR., 5. ura, 12.00–12.45
1. c Saša KOMAR, profesorica RP SRE., 4. ura, 11.10–11.55
2. a Lucija GORJUP, profesorica RP PON., 2. ura, 9.05–9.50
2. b Katja ŠTERN, profesorica RP SRE., 3. ura, 10.20–11.05
3. a Jasna BEZJAK ZAVRŠNIK, profesorica RP SRE, 2. ura, 9.05–9.50
3. b Edit SEKAVČNIK, profesorica RP TOR., 5. ura, 12.00–12.45
4. a Milena SINANOVIČ, profesorica RP TOR., 3. ura, 10.20–11.05
4. b Tanja MAVREL, učiteljica RP PON., 2. ura, 9.05–9.50
5. a Jure HRVACKI, magister profesor RP PON., 3. ura, 10.20–11.05
5. b Mag. Aleksandra S. MLAKAR, profesorica RP  PON., 3. ura, 10.20–11.05
6. a Ožbalt ZMAGAJ, profesor RP TOR., 4. ura, 11.10–11.55
6. b Helena OŠLOVNIK, profesorica MAT, RAČ ČET., 3. ura, 10.20–11.05
7. a Franja Katarina OFIČ, profesorica TJA, TJN TOR., 5. ura, 12.00–12.45
7. b Simon ROŽIČ, profesor GEO, ZGO PON., 2. ura, 9.05–9.50
8. a Mateja ČEBULJ, profesorica SLJ SRE., 3. ura, 10.20–11.05
8. b Tanja KRIVEC, profesorica GUM TOR., 2. ura 9.05–9.50
9. a Saša KOS PUŠNIK, profesorica TJA, SLJ ČET., 4. ura, 11.10–11.55
9. b Nives KASPER MRDAVŠIČ, učiteljica TIT, FIZ ČET., 3. ura, 10.20–11.05
9. c Nina GLADEŽ, profesorica TJA, SLJ ČET., 2. ura, 9.05–9.50
  Vanja BENKO, profesorica SLJ PON., 1. ura, 8.15–9.00
  Miha BREZOVNIK, profesor RP  
  Gregor ČUK, profesor ŠPO TOR., 4. ura, 11.10–11.55
  Jure DRETNIK, profesor ŠPO PON., 3. ura, 10.20–11.05
  Romana FINŽGAR, prof. KEM, BIO, NAR PON., 3. ura, 10.20–11.05
  Kristina JEŠOVNIK, profesorica TJN SRE., 2. ura, 9.05–9.50
  Aleksandra KNEZ, profesorica ŠPO TOR., 4. ura, 11.10–11.55
  Ines KOGAL, profesorica RP PON., 2. ura, 9.05–9.50
  Tina KONEČNIK, profesorica RAČ, PTHV PON., 1. ura, 8.15–9.00
  Karolina KUMPREJ PEČEČNIK, učiteljica BIO, GOS, NAR ČET., 3. ura, 10.20–11.05
  Helena KRUŠIČ, profesorica RP TOR., 2. ura, 9.05–9.50
  Cvetka PETRIČ, učiteljica MAT, FIZ PON., 3. ura, 10.20–11.05
  Marjeta PETROVIČ, učiteljica ZGO, DKE PET., 2. ura, 9.05–9.50
  Maja PLANINŠIČ, mag. prof. RP ČET., 4. ura, 11.10–11.55
  Jožica ŠTAVDEKAR, učiteljica RP ČET., 5. ura, 12.00–12.45
  Jelka ŠINKO, učiteljica RP TOR., 4. ura, 11.10–11.55
  Petra ŠTUMPFL, socialna pedagoginja PET., 1. ura, 8.15–9.00
  Alijana TERTINEK, profesorica LUM PET., 1. ura, 8.15–9.00
  Simona URANC, prof. GEO, ZGO Po dogovoru
  Nina VIDOVIČ, prof. defektologije SRE., 3. ura, 10.20–11.05
  Darja VRHOVNIK, učiteljica FIZ, MAT SRE., 5. ura, 12.00–12.45