SVET ŠOLE

Zapisnik 9. redne seje SVETA ŠOLE, 7. 3. 2024
Zapisnik 8. redne seje SVETA ŠOLE, 1. 2. 2024

Zapisnik 7. redne seje SVETA ŠOLE, 10. 1. 2024

Zapisnik 6. redne seje SVETA ŠOLE, 20. 12. 2023

Zapisnik 5. redne seje SVETA ŠOLE, 23. 11. 2023

Zapisnik 4. redne seje SVETA ŠOLE, 28. 9. 2023

Zapisnik 3. seje SVETA ŠOLE, 7. 3. 2023

Zapisnik 2. dopisne seje SVETA ŠOLE, 23. 11. do 25. 11. 2022

Zapisnik 1. seje SVETA ŠOLE, 29. 9. 2022

SVET STARŠEV

Zapisnik 2. seje SVETA STARŠEV, 10. 1. 2024

Zapisnik 1. seje SVETA STARŠEV, 28. 9. 2022