Avtorici: Aneja Pečovnik in Teja Mozgan

Mentor: Franja Katarina Ofič