Spoštovani starši!

V ponedeljek, 25. maja 2020, šolski prostori odpirajo svoja vrata za učence 9. razreda, ki jih pričakujemo ob 8.10 (razen vozačev) pred novim vhodom v prizidek. Prosimo, da upoštevajo talne oznake, ki zaznamujejo varno razdaljo med njimi. Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, in individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci, zato smo vas nagovorili, da na naši spletni strani izpolnite Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (Priloga 1). Če ste jo slučajno pozabili, vas prosimo, da to storite pred ponedeljkom.

Učence bodo sprejeli dežurni učitelji in jih napotili do njihovih garderob oz. do matičnih učilnic skupin. Učenci, devetošolci so razdeljeni v štiri skupine. Razredniki jim bodo preko spletnih učilnic posredovali nov, spremenjen urnik s prostori, ki so predvideni za posamezno skupino (učilnica, sanitarije). Prosimo, da otrok prinese s sabo plastenko z vodo in da je toplo oblečen, saj bomo prostore pogosteje zračili. Šolske potrebščine nosijo s seboj in vsak dan poskrbijo, da jih ustrezno razkužijo oziroma doma odlagajo na le eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi potrebščinami in predmeti. V dnevih, ko imajo na urniku šport (sreda, četrtek) naj prinesejo s sabo športno opremo, ki jo tako kot druge potrebščine odnesejo domov.

Priporočilo NIJZ je, da devetošolci nosijo maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta …) zunaj matične učilnice učne skupine.

Pouk iste skupine bo ves čas v istem prostoru, razen v primeru, da se bo odvijal na prostem. Učenci ne bodo prehajali med skupinami. V svoji skupini bodo ves čas ohranili distanco do drugih vsaj 1,5–2 m. Vsaki skupini je določena garderoba (Garderobnih omaric ne uporabljajo.) in so določeni sanitarni prostori, ki jih bodo lahko uporabljali. Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje.

Učbenike devetošolci vrnejo do srede, 3. 6. 2020, ozirom po dogovoru z učitelji. Učenec prinese komplet učbenikov v vrečki, ki jo odložijo v označeno škatlo na hodniku pred učilnico.

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

 

Prosimo, da upoštevajo vsa priporočila, ki smo jih zapisali ob prihodu prve triade v šolske prostore in so na spletni strani naše šole.

Vsem želimo uspešno vrnitev v šolske prostore,

delavci OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem