Na šoli smo tudi v  letošnjem šolskem letu nadaljevali s projektom Vorči. Učence želimo motivirati za vsakodnevno čistočo razreda in garderob ter primerno prehranjevanje. Projekt je potekal pod mentorstvom učiteljic Franje Katarine Ofič in Ines Kogal.  Določili smo pravila, na katera morajo učenci biti pozorni (poravnani čevlji v garderobi, smeti v ustreznem košu, urejena mizica pri malici, med malico sedimo na mestih, malicamo na svojem mestu …). Vsak razred je dobil list, na katerem je bila podoba Vorčija in razredna pravila za red in čistočo. Sestavili smo ekipe ocenjevalcev, ki so bile dodeljene za razredno in predmetno stopnjo. Ista ekipa je bila dežurna ob istih dnevih. Med malico so spremljali vsak oddelek posebej in dodelili primerno oceno. Na koncu meseca smo ocene sešteli in rezultate objavili na oglasni deski, da so učenci lahko videli, kako uspešni so pri skrbi za čistočo. Na koncu smo sešteli vse ocene in dobili zmagovalce. Na razredni stopnji je to postal 1. b-razred pod mentorstvom učiteljic Marije Mirnik in Helene Krušič. Za nagrado so dobili obisk DOŽIVLJAJSKEGA PARKA na Poseki. Dopoldne smo preživeli na zabaven in aktiven način. Otroci so bili zelo sproščeni in so uživali. Čestitke vsem za pogum pri premagovanju spretnostnih nalog. Na koncu smo se posladkali še s smutijem. Na predmetni stopnji pa so bili najbolj dosledni v 9.a razredu pod mentorstvom učiteljice Saše Kos Pušnik.

Rezultati:  RAZREDNA STOPNJA ZMAGOVALCI 1.b

Rezultati: PREDMETNA STOPNJA – ZMAGOVALCI 9.a

Še nekaj utrinkov  današnjega dne na Poseki. Več slik si  lahko ogledate v GALERIJI.

Zapisali: Ines Kogal in Franja Katarina Ofič