OD 1. razreda DO 3. razreda (1. TRIADA)

OD 4. razreda DO 6. razreda (2. TRIADA)

OD 7. razreda DO 9. razreda (3. TRIADA)

Knjižne uganke so izdelale učenke pri knjižničarskem krožku, računalniško pa so jih oblikovali učenci pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo (NIP6). Mentorici: Simona Grabner in Helena Ošlovnik