Priznanje za sodelovanje na vseslovenski akciji – SVETOVNI DAN HABITATA 2019 (7. b razred).