Spoznanje – Jorge Bucay: https://www.youtube.com/watch?v=ecPzM5JO8ls

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

PESEM IZ ZGODBE O IZI »Izza’s story«

Ljudje so ostali doma.

Ona je čitala knjige in poslušala,

počivala je in delala vaje.

Ustvarjala je umetnost in delala vaje.

Naučila se je novega načina bivanja

in se ustavila.

In poslušala je bolj globoko:

nekdo je meditiral,

nekdo je molil,

nekdo je plesal,

nekdo je srečal svojo senco.

Ljudje so začeli na drug način razmišljati.

In ljudje so ozdraveli!

Ljudje, ki so živeli

na nezaveden način,

so živeli nevarno, brez smisla, brez srca.

Tudi zemlja je začela ozdravljati.

Nevarnost se je končala

in ljudje so se spet našli.

Užalostili so se zaradi mrtvih

in so naredili nove izbire

in navdušili so se za nove stvari.

in ustvarili so nove načine življenja

in popolnoma so ozdravili zemljo,

tako kot so bili oni ozdravljeni!

Grace Ramsay, 1869, prevedel B. Rode

_________________________________________________________________________________________________________________________________