INFORMATIVNE RODITELJSKE SESTANKE ZA VSE RAZREDE bomo zaradi volitev v Svet staršev izvedli do konca septembra

RAZREDNA STOPNJA (1.–5. razredi) ob 17.00,

PREDMETNA STOPNJA (6.–9. razredi) ob 18.00

Vsebine prvega sestanka so v vseh razredih informativne, teme v nekaterih razredih pa so vezane na program dela.