V okviru raziskovalnega programa Inštituta za kineziološke raziskave in v povezavi z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper ter PeF Univerze v Mariboru teče raziskava z naslovom Posledice ukrepov povezanih z epidemijo COVID-19 na gibalno/športno aktivnost ter prehranjevalne navade osnovnošolskih otrok od 2. do 5. razreda.
Raziskava predstavlja temelj za načrtovanje, pripravo in implementacijo ukrepov za zmanjšanje negativnih posledic ukrepov za zajezitev COVID-19 epidemije na športno/gibalno dejavnost in splošno počutje otrok.

S pomočjo pozitivnega odziva s strani staršev bodo lahko dobili vpogled v spremembe, ki jih je nastala situacija (pouk na daljavo) pustila na naših otrocih.

Anketa je prostovoljna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 10 minut časa.

Vsi podatki bodo obdelani in upravljani z upoštevanjem določb veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Anketa je dosegljiva na spletnem naslovu 

https://1ka.arnes.si/a/4751.