V torek, 26. 1. 2021, se odprejo šole za učence 1., 2. in 3. razreda ter učence, ki rabijo nujno pomoč svetovalne službe. Starše, ki boste pospremili svoje otroke do šole prosimo, da upoštevate varnostno razdaljo 1,5–2 m.
Pouk se bo organiziral po oddelkih od jutranjega varstva, varstva vozačev in podaljšanega bivanja v istem prostoru. Učenci različnih oddelkov se ne združujejo.
Izvajalo se bo jutranje dežurstvo (6.00–8.10) in dežurstvo po pouku (12.00–14.00) pri vhodu oz. izhodu iz šolskih prostorov.
Učenci bodo deležni prehrane (malica, kosilo) glede na prijavo, preden so se šole zaprle, topli obrok za učence 4.–9. razreda pa se tudi v prihodnje zagotavlja kot do sedaj.
Prosimo, da v šolo pridejo samo zdravi otroci. Prosimo tudi, da presodite prihod otroka v šolo v primeru, če je bolan kdo od družinskih članov.
Ob ponovnem zagonu pouka je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje, zato vas prosimo, da s svojim otrokom oz. otroki osvežite ustrezno ravnanje ob vrnitvi v šolske prostore. Na spletni strani šole so pomembni napotki NIJZ in posodobljeni protokoli o delu in ravnanju v šoli. Le-ti so dodani tudi razrednikovemu sporočilu.
V skladu s priporočili NIJZ vsi zaposleni in drugi nujni obiskovalci šole nosijo maske v šolskih prostorih ves čas, učenci in učenke pa le izven učilnice.