Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bo v skladu z navodili MIZŠ in Državnim izpitnim centrom v naslednjem tednu za učence 6. in 9. razreda potekalo pilotno (poskusno) e-testiranje za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov, ampak je namen e-testiranja, da se učenci seznanijo s takim načinom reševanja NPZ.

V ponedeljek, 22. 3. 2021, bo potekalo pilotno e-testiranje NPZ za učence 9. razreda.

V sredo, 24. 3. 2021, bo potekalo pilotno e-testiranje NPZ za učence 6. razreda.

Sicer je predvideno, da se bo nacionalno preverjanje znanja v letošnjem šolskem letu izvedlo na klasičen način, v šolskih prostorih in z natisnjenimi preizkusi znanja, seveda ob ugodnih epidemioloških razmerah.

Lepo vas pozdravljamo.

Vodstvo šole