Besedilo: Aleksandra Slatinšek Mlakar | Fotografije: Marija Mirnik

Na šoli se v okviru Zdrave šole odvijajo različni projekti skozi celo šolsko leto. V letošnjem šolskem letu smo se tako na razredni kot tudi na predmetni stopnji posvetili ekološki osveščenosti in ustvarjanju na to temo. Poleg različnih zbiralnih akcij (zamaški, papir, igrače…), varovanju zdravja in šolskega okolja, urejanja učilnic, garderob itd. smo v mesecu aprilu izvajali projekt na temo varujmo okolje, ekologija. S tem smo se priključili vse slovenski akciji Očistimo slovenijo, 17. 4. 2010, ob dnevu Zemlje 22. aprila pa smo naše ustvarjanje strnili in uredili razstavo izdelkov. Učenci so se aktivno vključevali in zavestno pristopili k spodbujanju varovanja okolja, kar je bilo predvsem čutiti v tednu pred 17. aprilom, ko je potekala čistilna akcija po vsej državi.
Na razredni stopnji so učiteljice po razredih obravnavale ekološke vsebine in izdelovale različne izdelke, veliko pa smo na to temo ustvarjali v oddelkih podaljšanega bivanja.

V prvem razredu je v tednu od 19. 4. do 23. 4. potekala zbiralna akcija starega papirja, skozi vse leto pa prvošolčki zbirajo zamaške.

Drugi razred se je priključil projektu z zbiranjem različnih virov, fotografij iz revij in časopisov, ki prikazujejo čisto naravo, na podlagi katerih so izdelali plakat. Priključili so se tudi čistilni akciji na šolskem igrišču.

Tretješolci so izdelali plakat za gozdarje, prav tako v okviru akcije Očistimo Slovenijo. Ogledali smo si posnetek lanske raziskovalne naloge ODPADKI KAKO IN ZAKAJ,  naših učenk Žive Ledinek in Ize Mlakar. Sledil je pogovor o ločevanju odpadkov, igre in kviz ter izdelovanje plakatov z naslovom ZBIRAJMO ODPADKE LOČENO.

Oddelki četrtega in petega razreda podaljšanega bivanja ter vozači smo se v projekt vključili z izdelovanjem izdelkov iz odpadnega materiala, risanjem risbic na temo OHRANIMO NARAVO ČISTO ter različnimi plakati in drugimi izdelki. Potekale so tudi zbiralne in čistilne akcije ter naravoslovni in tehniški dan na to temo.

Projekt, ki smo ga predstavili, se seveda še ni zaključil. Ob evalvaciji dosedanjega dela smo ugotovili, da smo dosegli večino zastavljenih ciljev. Učiteljice in učenci smo zadovoljni in želimo predvsem ohraniti naše čisto okolje in še nadalje graditi na odnosu do narave ter ekološki osveščenosti.