Na Ravnah, 17. 2. 2021

OBVESTILO

V ponedeljek, 22. 2. 2021, se odprejo šole za vse učence od 1. do 9. razreda. Starše, ki boste pospremili svoje otroke do šole prosimo, da upoštevate varnostno razdaljo 1,5–2 m. V šolo naj pridejo samo zdravi otroci. V primeru, da zboli kdo od članov skupnega gospodinjstva, ravnajte v skladu z navodili NIJZ.

V skladu s priporočili NIJZ in odlokom Vlade vsi zaposleni in drugi nujni obiskovalci šole nosijo maske v šolskih prostorih ves čas, učenci in učenke pa le izven učilnice.

Pouk se bo organiziral po oddelkih od jutranjega varstva oz. varstva vozačev, pouka do podaljšanega bivanja v istem prostoru – matični učilnici oddelka. Učenci različnih oddelkov se praviloma ne združujejo.

Izvajalo se bo jutranje dežurstvo (6.00–8.10) in dežurstvo po pouku (12.00–14.15) pri vhodu v novem delu oz. izhodu iz šolskih prostorov ter dežurstvo med odmori.

Učenci bodo deležni prehrane (malica, kosilo) glede na prijavo, preden so se šole zaprle. Odjave malice in kosila sprejemamo po običajni poti.

Ob ponovnem zagonu pouka je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje, zato vas prosimo, da s svojim otrokom oz. otroki osvežite ustrezno ravnanje ob vrnitvi v šolske prostore. Na spletni strani šole so pomembni napotki NIJZ in naši posodobljeni protokoli o delu in ravnanju v šoli. Le-ti so dodani tudi razrednikovemu sporočilu.

Veseli nas, da se bo pouk lahko nadaljeval v šolskih prostorih, in upamo, da bo to trajalo čim dlje.

Vodstvo šole