Na spletni strani NIJZ Ravne na Koroškem  https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori#ali-je-smiselno-nositi-zascitno-masko%3F je  odgovor na vprašanje o smiselnosti nošenja maske:

V Sloveniji splošna uporaba zaščitne maske ni potrebna. Maske se premočijo in po določenem času ne nudijo več zaščite. Potrebno jih je nadomestiti z novimi. Zelo pomembno je, da so pravilno nameščene (pokrivajo nos in usta). Maske so smiselne znotraj zdravstvenih ustanov, kjer so zaposleni poučeni, kdaj je uporaba maske potrebna, ter o njeni pravilni namestitvi, nošenju, snemanju in odstranjevanju. Zdravstveni delavci zaščitne maske nosijo v smiselnih okvirih in ne celoten delovni čas. Na potovanju svetujemo ravnanje v skladu z lokalnimi navodili.

Druge aktualne vsebine, predvsem v povezavi s pojavom akutnih respiratornih obolenj in gripe, pa najdemo na: https://www.nijz.si/sl/gripa-0.

Predvsem poudarjamo naslednje preventivne ukrepe: umivanje rok, higieno kašlja, čiščenje površin, zračenje, ” in seveda cepljenje proti gripi. Bolne osebe naj ostajajo doma in ne hodijo v skupino.

NIJZ Ravne na Koroškem