JAVNI RAZPIS – PREHRANA 2017

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oddajo ponudbo za sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil za potrebe prehrane v Osnovni šoli Prežihovega Voranca.

Rok za oddajo ponudb je 31.1.2017 do 10:00 ure.

Javno odpiranje ponudb je 31.1.2017 ob 10:30 uri na sedežu šole.

 

Kontaktna oseba: Gordana Cvetnič

Elektronski naslov: gordana.cvetnic@guest.arnes.si

 

Razpisna dokumentacija in obrazci predračuna:

 


 

JAVNI RAZPIS – PREHRANA 2016

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oddajo ponudbo za sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil za potrebe prehrane v Osnovni šoli Prežihovega Voranca.

Rok za oddajo ponudb je 13.1.2016 do 10:00 ure.

Javno odpiranje ponudb je 13.1.2016 ob 11:00 uri na sedežu šole.

 

Dodatne informacije o naročilu dobite pri Andreji Tarkuš na elektronskem naslovu: andreja.tarkus@alppeca.si

 

Razpisna dokumentacija in obrazci predračuna: