Na Ravnah na Kor., 11. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se:

  1. z 10. januarjem 2022 zaradi odrejene karantene za 5. a izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 7 delovnih dni). 
  2. z 10. januarjem 2022 zaradi odrejene karantene za 3. a izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 10 delovnih dni). 

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Bojana Verdinek, ravnateljica