ZAŠČITNIŠTVO 2021/22

ZAŠČITNIŠTVO 2019/20

ZAŠČITNIŠTVO 2020/21

 

Nov projekt na šoli s katerim bomo skušali poskrbeti za boljše počutje drugošolčkov na naši šoli. Vsakemu drugošolčku bomo dodelili enega ali več devetošolcev, ki bodo pomagali najmlajšim pri vsakdanjih opravilih in se bodo z njimi družili. Program bo potekal skozi različne dejavnosti, ki jih bodo izvajali razredniki, učitelji drugih in devetih razredov ter vodja projekta Petra Štumpfl.

Glavni cilji projekta so:

  • povezovanje devetošolcev z drugošolci,
  • poglabljanje pripadnosti skupini in šoli,
  • skrb za varnost in dobro počutje drugošolcev v šoli,
  • navajanje drugošolcev in devetošolcev na življenje in delo v skupini,
  • razvijanje odgovornosti pri učencih,
  • aktivno preživljanje prostega časa med odmori,
  • razvijanje dobrih medsebojnih odnosov in pozitivnih zgledov,
  • urjenje veščin sodelovanja in komunikacije,
  • razvijanje empatije- preventivni dejavniki pri zmanjševanju nasilja.

RAZREDI:

2. a, 2. b, 9. a
9. b in 9. c

IZVAJALKE:

Petra Štumpfl, Franja Ofič, Romana Finžgar, Mateja Čebulj, Katja Štern, Lucija Gorjup