»Če ne bomo brali, nas bo pobralo.«
Tone Pavček

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Naslov: Osnovna šola Prežihovega Voranca
Šolska knjižnica
  Gozdarska pot 11
  2390 Ravne na Koroškem
Telefon: 02 620 52 85
E-pošta: simona.grabner@guest.arnes.si
Knjižničarka: Simona Grabner, prof.

 

 

Šolska knjižnica je sestavni del šole in vzgojno-izobraževalnega dela. Je vir informacij in znanja, hkrati pa tudi prostor za druženje in preživljanje prostega časa. Namenjena je vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in delavcev šole.

KNJIŽNIČNI RED

URNIK IZPOSOJE

 

 

 

COBISS+ – KATALOG ŠOLSKE KNJIŽNICE

Knjižnično gradivo, ki je na voljo v naši knjižnici, si lahko ogledate na spletu v javno dostopnem katalogu Cobiss.

Na povezavi Cobiss – knjižnica OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem lahko preverite, katero gradivo imamo v knjižnici in ali je to gradivo prosto oziroma izposojeno.

 

UČBENIŠKI SKLAD

(NOVO)Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2024/25.

 

 

BRALNA ZNAČKA

Priporočilni seznami knjig za bralno značko.

RAZREDNA STOPNJA

PREDMETNA STOPNJA

UPORABNE IN ZANIMIVE POVEZAVE

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
https://www.rav.sik.si/

 

DLIB
http://www.dlib.si/

dLib.si – Genija
SLOVENSKA KLASIČNA DELA

Slovarji
https://fran.si/

http://www.narecna-bera.si/

 

Besedila slovenskih mladinskih avtorjev
WIKIVIR