RAZREDNIKI IN MATIČNE UČILNICE

URNIKI 2021/22

RAZREDNA STOPNJA

2. A3. A4. A5. A
2. B3. B4. B5. B

PREDMETNA STOPNJA

6. A7. A8. A9. A
6. B7. B8. B9. B
7. C9. C

V urnikih lahko pride tudi do sprememb, predvsem pri izbirnih predmetih in razširjenem programu.

Legenda:

Z zeleno barvo so označeni NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (NIZ), OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, RAZŠIRJEN PROGRAM (RAP) in PODALJŠANO BIVANJE (OPB). V naštete predmete so učenci zelo različno vključeni.