Drugošolci pišejo …

RAZGLEDNICE, 2. b

Tretješolci pišejo …

RAZGLEDNICE, 3. a

RAZGLEDNICE, 3. b

Četrtošolci pišejo …

Pišem z roko, 4. a

Pišem z roko, 4. b

Petošolci pišejo …

Devetošolci pišejo …

Pišem z roko, 9. r

Pišemo, 9. a

Pišem z roko (Neobvezni izbirni predmet UMETNOST – 4. r, 5. r in 6. r)

Vodja projekta na šoli: Cvetka Petrič