Projekt sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Spoštovani,
vabimo Vas oziroma vaše otroke, da se pridružijo programu usposabljanja otrok in mladine za pridobitev digitalnih kompetenc v obliki neformalnega/obšolskega izobraževanja, ki ga nameravamo izvesti v času od februarja do novembra 2024. Financer programa je Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Za kaj gre?
Naslavljamo dva izziva:
–> na eni strani dostopnost do mobilnih naprav poraja občutek pretirane/nekritične uporabe
družbenih medijev in različnih aplikacij med mladimi, ki ni usmerjena v izrabo ustvarjalnih
potencialov mladih;
–> na drugi strani pa imamo še vedno nezanemarljiv delež otrok in mladih, ki dostopa do teh
tehnologij še nimajo. Med temi izstopajo mladi iz ogroženih geografskih področij, območij, kjer
živita romska in madžarska narodnostna manjšina, mladi s posebnimi potrebami, ipd..
Zavedamo se, da šole skozi obvezni učni program ne morete zagotoviti dovolj velikega obsega
izobraževanja, ki bi opolnomočil mlade z vsemi potrebnimi kompetencami in tako uspešno naslavljal
zgoraj opisane izzive.

ZOTK želi skupaj s številnimi partnerji v letu 2024 po celotni Sloveniji izvesti celoletni program izven
šolskega usposabljanja otrok in mladine:

–> različne dejavnosti za otroke in mlade, ki so namenjene praktičnemu učenju in s tem razvoju
digitalnih kompetenc (krožki in delavnice na šolah na temo digitalizacije, znanosti,
spoznavanja razvoja programske opreme, spodbujanje digitalne umetnosti, tečajev »naredi
sam«, krožki in tekmovanja iz programiranja, poletni tabori, ipd.).

Program je namenjen otrokom in mladim od 6. do 27. leta starosti in predstavlja nadgradnjo našega
dolgoletnega programa »Znanost mladini«, kjer v sodelovanju s številnimi šolami v Sloveniji
organiziramo številna tekmovanja, tabore, tečaje, itd., ki so namenjeni usmerjanju otrok in mladine v
znanost in naravoslovno-tehniške poklice.

Kaj je cilj?
Namen je, da s tem pomembno prispevamo k spodbujanju kreativnosti, inovativnosti ter pridobivanju
tehničnih veščin in znanj. Najboljše mlade bi lahko obenem vključili tudi v različna tekmovanja, ki jih
med letom organiziramo na več ravneh.
Vsebina delavnic se bo nanašala na različne kategorije in elemente digitalnih kompetenc, kot so:
–> varnost (zaščita naprav, varovanje osebnih podatkov, zdravja in okolja);
–> informacijska in podatkovna pismenost;
–> komunikacija in sodelovanje (spletni bonton, digitalna identiteta, izmenjava informacij in
vsebin,..);
–> ustvarjanje digitalnih vsebin (programiranje, razvoj digitalnih vsebin, ipd.);
–> reševanje sporov (reševanje tehničnih težav, kreativna uporaba tehnologij, prepoznavanje
vrzeli, ipd.).

Udeleženciusposabljanj bodo ob koncu prejeli potrdilo o osvojenih znanjih in veščinah.

PREDVIDENI TERMINI NA OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA

 ČASOVNO
ŽE IZVEDENO Zimske počitnice (5 dni)  26. 2. 2024 – 1. 3. 2024 predvidoma od 8.00 do 12.00
1. SKUPINA Po zaključku pouka JUNIJ, JULIJ (5 dni)26. 6. 2024 – 28. 6. 2024 in 1. 7. 2024 – 2. 7. 2024 predvidoma  od 8.00 do 12.00
2. SKUPINA Po zaključku pouka JULIJ (5 dni)8. 7. 2024 – 12. 7. 2024 predvidoma  od 8.00 do 12.00
3. SKUPINA Pred začetkom pouka AVGUST (5 dni)26. 8. 2024 – 30. 8. 2024 predvidoma  od 8.00 do 12.00

Izvajalki: Helena Ošlovnik in Tina Konečnik

Vsi, ki bi se projektu radi pridružili, nama pišite na e-pošto, da vama pošljeva prijavnico.

E-POŠTA: tina.konecnik@guest.arnes.si

E-POŠTA: helena.oslovnik@guest.arnes.si