Učenci 5. a in 5. b smo se prijavili na projekt Varno na kolo. Izbrali smo nalogo Spoznavam prometne znake in pravila. Izdelali smo čisto pravo maketo Čečovja, ki predstavlja dejansko vozno pot, kjer bodo učenci meseca aprila opravljali kolesarski izpit. Na maketi smo opozorili na nevarna križišča. 


Učenci 5 . a in 5. b razreda.
Mentorji: Aleksandra Slatinšek Mlakar, Jure Hrvatski in Kristina Ješovnik