Učenci 6. razredov so se pri angleščini učili pravil pisanja e-maila v angleškem jeziku. V želji, da bi osmislile pouk, smo se učiteljice angleščine povezale z Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje. Učenci so si izmenjali kratka elektronska sporočila, v katerem so upoštevali zgradbo takšnega sporočila in se na kratko predstavili. Odzivi učencev obeh šol so bili zelo pozitivni, stkala so se nova prijateljstva, veselili so se novih mailov, nekateri med njimi pa si še vedno dopisujejo.

Aktiv učiteljic tujih jezikov OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem