Petošolci so v januarju kiparili iz snega. Čeprav nam sneg ni bil najbolj naklonjen, so nekateri ustvarili zares »odštekane« snežake. Nova pošiljka snega pa je priložnost za še veliko »odštekanih« idej.

Učiteljica Tadeja Forjan