Z Ministrstva za zdravje so sporočili, da bodo testi za samotestiranje učencev na voljo v lekarnah od ponedeljka, 30. 8. 2021. Učencu trenutno pripada 5 pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec, njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja (če so učenci rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010). Testi se lahko prevzamejo v katerikoli lekarni enkrat mesečno in sicer po pet testov za vsak mesec.

NIJZ priporoča, da učenci samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku. Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene šole. Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje.