Lana Kokot, Luka Vetter in Nik Geč, naši osmošolci,

so pod mentorstvom učiteljice Helene Ošlovnik

sodelovali na internetnem natečaju

Evropa v šoli 2020/2021 in

prejeli NAGRADO NA DRŽAVNI RAVNI.

ČESTITAMO!

SPLETNA STRAN: https://os0120.evropavsoli.si