Obveščamo vas, da bo v času podaljšanih počitnic ozirom v primeru pouka na daljavo možna izposoja knjižnega gradiva iz šolske knjižnice. Po elektronski pošti simona.grabner@guest.arnes.si najavite oziroma naročite gradivo, ki ga želite (avtorja in naslov). Ko bo naročilo pripravljeno, se bomo dogovorili o času in načinu varnega prevzema pred šolo.

Na povezavi Cobiss – knjižnica OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem lahko preverite, katero gradivo imamo v knjižnici in ali je to gradivo prosto.

Knjižničarka Simona Grabner