Na Ravnah na Kor., 4. 2. 2022

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se s 5. februarjem 2022 za 7. c uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram. Odločitev je bila sprejeta na podlagi predhodnega mnenja NIJZ.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do 9. 2. 2022.

Učenci 7. C bodo torej imeli v sredo, 9. 2. 2022 pouk organiziran kot pouk na daljavo.

Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Simona Uranc, pomočnica ravnateljice


Na Ravnah na Kor., 2. 2. 2022

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se podaljša 3. in 4. februarja 2022 za 4. b izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do 4. 2. 2022. Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Bojana Verdinek, ravnateljica


Na Ravnah na Kor., 2. 2. 2022

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se s 3. februarjem 2022 za 8. b uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do 4. 2. 2022. Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Bojana Verdinek, ravnateljica


Na Ravnah na Kor., 17. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se:

  1. s 17. januarjem 2022 zaradi odrejene karantene za 4. b izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, praviloma do 19. 1. 2022. 
  • s 17. januarjem 2022 zaradi odrejene karantene za 7. c izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, praviloma do 18. 1. 2022;
  • s 17. januarjem 2022 zaradi odrejene karantene za 6. a, 7. a, 9. a, 9. b izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, praviloma do 20. 1. 2022;
  • s 17. januarjem 2022 zaradi odrejene karantene za dve skupini oddelkov 8. a in 8. b in za skupino učencev 1. a izvaja izobraževanje delno v šoli, delno na daljavo. Tak način Izobraževanja se bo izvajal do izteka karantene, praviloma do 20. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Bojana Verdinek, ravnateljica


Na Ravnah na Kor., 15. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se:

  1. s 17. januarjem 2022 zaradi odrejene karantene za 7. c izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 7 delovnih dni), praviloma do 18. 1. 2022. 
  • s 17. januarjem 2022 zaradi odrejene karantene za 9. c izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 7 delovnih dni), praviloma do 19. 1. 2022;
  • s 17. januarjem 2022 zaradi odrejene karantene za 1. b in nekaterih učencev jutranjega varstva 1. a izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 7 delovnih dni), praviloma do 20. 1. 2022;

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Bojana Verdinek, ravnateljica


Na Ravnah na Kor., 11. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se:

  1. z 10. januarjem 2022 zaradi odrejene karantene za 5. a izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 7 delovnih dni). 
  2. z 10. januarjem 2022 zaradi odrejene karantene za 3. a izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 10 delovnih dni). 

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Bojana Verdinek, ravnateljica