Pri neobveznem izbirnem predmetu Računalništvo (5. razredi) smo v programu PowerPoint izdelali božično igro Človek ne jezi se.

Nekaj smo jih natisnili. Učenci so jih plastificirali in jih učenci odnesli domov.

Mentorica: Helena Ošlovnik