INFORMACIJE IN NAPOTKI STARŠEM

Spoštovani starši!

Predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

Letna šola v naravi se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla.

Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (Priloga 1), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za učence za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju (Priloga 2). Prosimo, da se seznanite z vsebino dokumenta. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom.

Tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 je ob ponovnem zagonu pouka večje, zato je potrebno ustrezno zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so vam blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas prosimo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do srede, 13. 5. 2020, do 9. ure, starši devetošolcev pa do petka, 15. 5. 2020, do 9. ure, razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije, sporočite sledeče:

 • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli? To boste potrdili tudi s podpisano Izjavo.

 • JUTRANJE VARSTVO (1. razred)

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.00 do začetka pouka. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo in od katere ure dalje.

 • PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do ___________ure. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure.

 • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo kot do sedaj z občino dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.

Sporočite, na kakšen način bo vaš otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal.

 • ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI od 18. maja 2020 dalje

Učenci bodo razdeljeni v skupine do 15, zato bodo po novem tri skupine prvega, tri skupine drugega in štiri skupine tretjega razreda. Pouk iste skupine bo ves čas v istem prostoru, razen v primeru, da se bo odvijal na prostem. Učenci ne bodo prehajali med skupinami. V svoji skupini bodo ves čas ohranili distanco do drugih vsaj 1,5 m. Vsaki skupini bodo določeni sanitarni prostori, ki jih bodo lahko uporabljali.

Pri pouku v šolskih prostorih so lahko le zdravi učenci, zato vas prosimo, da prvi dan ponovnega vstopa vašega otroka v šolo s sabo prinesete Izjavo, ki je v prilogi tega dopisa (Priloga 1).

 

ŽELIMO, DA VESTE, DA SE BOMO POTRUDILI ZA VARNOST VAŠIH OTROK IN SVOJO VARNOST, ZATO SMO ZAPISALI NEKAJ OSNOVNIH NAPOTKOV ZA RAVNANJE VAŠIH OTROK V ŠOLSKEM PROSTORU. Prosimo, da se o vsebini pogovorite z otrokom.

 

V šolski prostor bodo vstopili le učenci. Sprejela jih bo dežurna oseba.

Priporočamo, da vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo od 1,5- do 2-metrsko medosebno razdaljo.

Prvi dan bo učitelj v skupini skupaj z učenci določil sedežni red.

Svetujemo, da si učenci šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. 

Zvezkov ne bodo nosili domov.

Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic.

Veliko pozornosti bomo posvetili umivanju rok z vodo in milom.

Malico učenci zaužijejo v razredu, hrano razdeli učitelj ali dežurna oseba od klopi do klopi.

Pred hranjenjem naj si svojo klop (mizo) učenci obrišejo z alkoholnimi robčki ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70 % do 80% etanol) in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo.

Pred in po končanem hranjenju naj si umijejo roke z vodo in milom. 

Prenos virusa je možen tudi preko različnih predmetov, npr. papirja, zato bo tiskano učno gradivo učencem delil in ga pobiral učitelj.

Vrata sanitarij naj učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke.

Prosimo, da se z otrokom še posebej pogovorite o potrebni higieni kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).  Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo, ter o pomembnosti umivanja rok po vsakem prijemanju kljuk (npr. pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.

Vrata v učilnico bo odpiral in zapiral praviloma samo učitelj.

Zaprte prostore bomo večkrat dnevno temeljito prezračili.

Na več mestih smo namestili podajalnike razkužil: pri vhodih, na hodnikih, v avli … Prav tako smo na več mestih in še posebej v WC-ejih in učilnicah izobesili infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.

Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij boste starši opravili po telefonu ali preko računalniške povezave.

 

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in površin.

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa in v redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov.

Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

 

PRIPOROČAMO, DA PREBERETE NAPOTKE NA STRANEH NIJZ, in sicer na spletnih straneh: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019;

 • Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_prepreci tev-sirjenja.pdf;

 

Priloga 1: Izjava ob ponovnem vstopu v šolo Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19

Moj otrok ____________________________________________ (ime in priimek otroka)

 1. v zadnjih 14 dneh ni imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav;
 2. v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
 3. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo otrok ostal doma.

Kraj in datum: ____________________________________

Podpis:__________________________________________

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni. Druženje otrok namreč poveča tveganje za okužbo otroka.

Osnovne informacije o COVID-19 Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19.  Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd.  Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos je potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

 

PRILOGA 2: Sklepi RSK – zdravstvene omejitve za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šolskega pouka, izvedba mature in priprava na maturo).

RSK za pediatrijo je v sodelovanju s predstojniki Služb in Kliničnih oddelkov Pediatrične klinika pripravil seznam tistih otrok in dijakov, ki bi potrebovali posebno zaščito in prilagoditev za čas obiska vrtca, oziroma šolskega pouka ter priprav in izvedbe mature:

 Za področje nevrologije:

 • Bolniki s trdovratnimi epilepsijami • Bolniki z demielinizirajočimi obolenji • Bolniki z živčno-mišičnimi obolenji • Bolniki z nevrodegenerativnimi obolenji • Bolniki z nevrogenetskimi okvarami OŽS • Otroci s cerebralno paralizo 3-5 stopnje

Za področje gastroenterologije:

 • Bolniki na imunosupresivni terapiji: bolniki po transplantaciji jeter in bolniki s kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi in avtoimunimi boleznimi jeter, ki prejemajo tako terapijo.

Za področje nefrologije:

 • KLB GR IV in več • Bolniki na hemodializi • Bolniki na peritonealni dializi • Transplantirani bolniki • Bolniki z nefrotskim/nefritičnim sindromom, ki so zdravljeni s KS ali drugimi imunosupresivi • Bolniki z nefrotskim sindromov/nefritičnim sindromom, ki ni odziven na terapijo, tudi če niso na imunosupresivni terapiji • Bolniki s HUS na vzdrževalnem zdravljenju z eculizumabom • Bolniki, ki imajo zaradi zdravljenja z Rituximabom zavoro CD19 celic

 Za področje kardiologije:

 • enojni prekat (HLHS, trikuspidna atrezija, dvojni vtok v levi prekat), • pljučna hipertenzija, • nepopravljene prirojene kompleksne srčne napake • bolniki po transplantaciji srca • bolniki s simptomatskim srčnim popuščanjem

Za področje pulmologije:

 • Bolniki z astmo, ki sodijo v kategorijo GINA stopnja 3 ali več. Te bolniki za vzdrževanje stabilnega stanja in preprečevanja poslabšanja astme potrebujejo redno terapijo s/z: a.srednjimi odmerki inhalacijskih glukortikoidov (IGK) ali b.kombinacijo zmernega odmerka IGK z dolgodelujočim bronhodilatatorjem ali kombinacijo zmernega odmerka IGK in antagonista antilevkotrienskih receptorjev (ALTR) ali c.nizek odmerek sistemskega glukokortikoida ali d.zdravljenje z biološkimi zdravili. • Bolniki z redkimi kroničnimi boleznimi dihal kot so: a. cistična fibroza, b. primarna ciliarna diskinezija, c. obliterantni bronhiolitis, d. nevroendokrina hiperplazija otroške dobe, e. intersticijske bolezni dihal.
 • Bolniki s potrebo po stalnem dodatku kisika v vdihanem zraku. • Bolniki s potrebo po zdravljenju z visokim pretokom kisika ali uporabo aparata za zagotavljanaje stalnega pozitivnega tlaka v dihalnih poteh (CPAP). • Bolniki s potrebo po kronični invazivni ali neinvazivni ventilaciji na domu. • Bolniki s traheostomo. • Bolniki z živčno-mišičnimi obolenji in oslabljeno pljučno funkcijo. • Bolniki z motnjami požiranja in posledičnim kroničnim aspiracijskim sindromom.

Področje revmatologije/imunologije

 • Bolniki s težko primarno imunsko pomanjkljivostjo
 • Otroci in mladostniki, ki prejemajo terapijo z visokimi odmerki kortikosteroidov (odmerek višji od 0.5 mg na kg TT/dan) več kot 14 dni
 • Otroci, ki prejemajo visoke odmerke konvencionalnih imunosupresijskih zdravil (npr. MMF, ciklofosfamid, takrolimus), večtirno imunosupresijsko zdravljenje ali kombinacijo imunosupresijske in biološke terapije
 • Otroci in mladostniki, ki prejemajo biološko terapijo usmerjeno proti T ali B celicam (npr. abatacept, rituximab), ali biološko terapijo usmerjeno proti delovanju komplementa (npr. ekulizumab)
 • Otroci in mladostniki po transplantaciji krvotvornih matičnih celic, ki prejemajo imunosupresijsko terapijo in otroci po transplantaciji krvotvornih matičnih celic brez imunosupresijske terapije pri katerih je od transplantacije manj kot leto dni

Hemato onkološko področje:

 • Otroci/mladostniki z maligno boleznijo na kemoterapevtskem zdravljenju / obsevalnem zdravljenju ali manj kot pol leta po navedenem zdravljenju • Otroci/mladostniki z nemaligno neoplazmo (npr. LGG…) na kemoterapevtskem zdravljenju / obsevalnem zdravljenju ali manj kot pol leta po navedenem zdravljenju • Otroci/mladostniki po tranplantaciji krvotvornih matičnih celic, ki prejemajo imunosupresivno terapijo in otroci po transplantaciji krvotvornih matičnih celic brez imunosupresivne terapije pri katerih je od transplantacije manj kot leto dni • Otroci/mladostniki, ki zaradi različnih hematoloških obolenj prejemajo kortikosteroide ali drugo imunosupresivno terapijo • Otroci/mladostniki, ki imajo okvaro organov iz naslova posledic zdravljenja v obsegu, ki ga opredeljujejo druga subspecialna področja (nefropatija, kardiomiopatija, okvara pljuč…) • Otroci/mladostniki, ki prejemajo terapijo z ekulizumabom (PNH kot ključna indikacija v hematologiji) • Otroci/mladostniki, ki prejemajo terapijo z imunomodulatorji, kot je interferon • Otroci/mladostniki po splenektomiji ali funkcionalno asplenijo • Otroci/mladostniki, ki prejemajo biološka oz tarčna zdravila (večinoma že zajeti v skupini otrok z maligno boleznijo oz neoplazmo)

Otroci iz prvih treh kategorij tudi sicer ne obiskujejo rednega pouka.

Endokrinologija, diabetes in bolezni presnove:

 • Otrok s hipokorticizmom • Otroci s težkimi prirojenimi boleznimi presnove • Otroci s kompleksnimi genetskimi sindromi, ki vključujejo tudi težko imunsko pomanjkljivost
 1. Sklep: RSK za pediatrijo predlaga, da se te omejitve upoštevajo pri pripravi in izvedbi vrnitve otrok in dijakov v vrtce, šole ter posebej za čas priprave in izvedbe mature 2020.

izred. prof. dr. Nataša Bratina, dr. med Predsednica RSK za pediatrijo