SAMORASTNIK, 2018-2019

 

Samorastnik devetošolcev 2019