RAZREDNIKI IN MATIČNE UČILNICE več…

URNIKI 2020/21

RAZREDNA STOPNJA

1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B

PREDMETNA STOPNJA

6. A
6. B
6. C
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B

V urnikih lahko pride tudi do sprememb, predvsem pri izbirnih predmetih in razširjenem programu.

Legenda: