Obeležili smo častitljivo obletnico jeklarstva, ki je dajalo in daje pečat Mežiški dolini in našemu mestu. Zato so učenci predmetne stopnje pod mentorstvom učiteljic slovenščine in učiteljice zgodovine med sorodniki, sosedi in prijatelji zbirali pripovedi, povezane z življenjem in delom zaposlenih v ravenski železarni v različnih obdobjih. 

Te spomine smo zbrali in izdali knjigo, katere izid so omogočili Občina Ravne na Koroškem, Slavistično društvo Koroške in Sij Metal Ravne.

Zgodbe naših zapisovalcev in pripovedovalcev, ki so zbrane ob razglednicah, fotografijah in risbah, so povezane s poklicnim delom zaposlenih, njihovim prostim časom, medosebnimi odnosi, nesrečami pri delu in šaljivimi anekdotami. S pomočjo izbranih razgledniških motivov železarne so učenci poskušali v fotografski objektiv zajeti današnjo podobo fabriških stavb s približno podobnih zornih kotov. Pri likovni umetnosti so umetniško navdihnjeni učenici z ogljem poustvarili motive, povezane z jeklarstvom.Da se spomini ne bi izgubili, ob občinskem prazniku v mesecu aprilu izdajamo knjigo 400 LET JEKLARSTVA V NAŠEM KRAJU SKOZI OČI PREŽIHOVCEV starejšim rodovom v poklon in prihodnjim rodovom v vednost.