PREDSTAVITEV PROJEKTA ZDRAVA ŠOLA

Medsektorski projekt: Evropske Unije, Sveta Evrope in Svetovne zdravstvene organizacije – Urada za Evropo.

SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL

Medsektorski projekt: Ministrstva za šolstvo in šport RS, Ministrstva za Zdravje RS  in Inštituta za varovanje zdravja RS.

1993 – 12 šol
1998 – 130 šol
2008 – 270 šol

“Resnični jaz je vedno v gibanju, kot glasba, kot reka življenja se spreminja, premika, pada, trpi, se uči in sije.” (Brenda Ueland)

 

ZDRAVA ŠOLA – tudi v tem šolskem letu se bomo v okviru projekta Zdrava šola trudili za dobro počutje otrok in mladostnikov, delavcev šole in staršev. Projekt je že prerasel v obliko vsakdana in se zelo lepo dopolnjuje s številnimi aktivnostmi pri samem pouku, dnevih dejavnosti, različnih prireditvah …

Rdeča nit šolskega leta je nadgradnja programa PREHRANA IN GIBANJE.

Vsebine, ki jih predlaga NIJZ, bomo izvajali v našem šolskem okolju:

 • teža šolske torbe;
 • regeneracija, počitek;
 • aktivni odmor;
 • kakovostno preživljanje prostega časa.

Program za prehrano vključuje naslednje vsebine:

 • oglaševanje hrane;
 • prehrana športnika, diete;
 • sladkor, sladke pijače;
 • modelne ure – konkretne vaje oz. delavnice, motnje hranjenja.

Določene vsebine že vrsto let uspešno izvajamo, v letošnjem šolskem letu pa jih bomo nadgradili s predlaganimi.

Nekaj lanskoletnih naslovov projektov:

 • Zobna miška v sodelovanju s šolsko zobozdravnico.
 • Gibanje, ki obsega interdisciplinarni pristop k zdravemu načinu življenja.
 • Eko šolski vrt s ciljem gojenja bio zelišč in nekaj vrst bio zelenjave.

Aktivnosti po priročniku Zdravje skozi umetnost:

 • Duševno zdravje: Pasti mladostništva.
 • Program prehrana: Zdravo prehranjevanje in motnje hranjenja, sladkor in sladke pijače.
 • Problematika alkohola in tobaka: ogled filmov, branje tematske literature in diskusije na teme.
 • Na temo telesne dejavnosti: Minuta za zdravje, vaje za sproščanje in premagovanje stresa, šolski plesi, Pojdite z nami v gore idr.

 


Sproti smo in bomo vključevali krajše aktivnosti ter jih oglaševali po šolskem radiu, na spletnih straneh šole, na monitorju v šolski avli in v kotičkih Zdrave šole na razredni in predmetni stopnji (npr.: Kako se počutiš danes? Roke kvišku za preprečitev okužb s HIV. Smeh v šolskih klopeh. Pisanje dnevnikov: Zate, draga Zemlja. Aktualni prispevki v Minuto tišine). Te dejavnosti so interdisciplinarne in vključujejo različne teme ter dejavnosti.

Nina Vidovič, vodja Zdrave šole