PONEDELJEK

TOREK   SREDA  ČETRTEK  PETEK

 IZBIRNI PREDMETI

12. TEDEN

1. 6.
do
5. 6. 2020

 

URNIK KOT NA ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA

 

 

11. TEDEN

25. 5.
do
29. 5. 2020

 

URNIK V ŠOLI

9A1 – učilnica 13

9A2 – učilnica 15

9B1 – učilnica 7

9B2 – učilnica 9

10. TEDEN

18. 5.
do
22. 5. 2020

 SLOVENŠČINA 9. r

ANGLEŠČINA 9. r

FIZIKA 9. r

MATEMATIKA 9. r

GEOGRAFIJA 9. r

ŠPORT 9. r

 SLOVENŠČINA 9. r

BIOLOGIJA 9. r

 MATEMATIKA 9. r

ZGODOVINA 9. r

GLASBA 9. r

Reš.MAT

ANGLEŠČINA 9. r

KEMIJA 9. r

ŠPORT 9. r

 

 

ŠOLSKO NOVINARSTVO

 Nemščina 9. r

Šport

NAČINI PREHRA.

9. TEDEN

11. 5.
do
15. 5. 2020

SLOVENŠČINA 9. r
(po mailu dobite deklamacijo Borove pesmi Črni možje)ANGLEŠČINA 9. rFIZIKA 9. rLIKOVNA 9. r

MATEMATIKA 9. r

GEOGRAFIJA 9. r

ŠPORT 9. r

 SLOVENŠČINA 9. r

BIOLOGIJA 9. r

 MATEMATIKA 9. r

Reš.MAT

ZGODOVINA 9. a – 1. del

ZGODOVINA 9. a – 2. del

ZGODOVINA 9. b – 1. del

ZGODOVINA 9. b – 2. del

GLASBA 9. r

 

 ANGLEŠČINA 9. r

KEMIJA 9. r

ŠPORT 9. r

 ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠPORT

Nemščina 9. r

NAČINI. PREHR.

RAČ 9. r

 

8. TEDEN

4. 5.
do
8. 5. 2020

 SLOVENŠČINA 9. r

ANGLEŠČINA 9. r

FIZIKA 9. r

Prev. znanja fizika-navodila

Preverjanje ELEKTRIČNI TOK – fizika

Reš.FIZ

 

MATEMATIKA 9. r

GEOGRAFIJA 9. r

GLASBA 9. r

ŠPORT 9. r

 ANGLEŠČINA 9.r (Zajec, Kos Pušnik, Ofič)

ANGLEŠČINA 9. r (Plemeniti)

BIOLOGIJA 9. r

ZGODOVINA 9. a

ZGODOVINA 9. b

KEMIJA 9. r

 

 

NARAVOSLOVNI DAN

Reš.MAT
 

KULTURNI DAN – MUZIKAL

 ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠPORT

Nemščina 9. r

NAČINI PREH.

GLEDALIŠKI

POSKUSI V KEMIJI

7. TEDEN

27. 4.
do
1. 5. 2020

 ponedeljek, 27. 4. 2020

PRAZNIK

Dan upora proti okupatorju

petek, 1. 5. 2020

PRAZNIK DELA

6. TEDEN

20. 4.
do
24. 4. 2020

 SLOVENŠČINA 9. r

ANGLEŠČINA 9. r

FIZIKA 9. r

Reš.FIZ

 MATEMATIKA 9. r

ŠPORT 9. r

DANES JE DAN ZEMLJE

SLOVENŠČINA 9. r

ZGODOVINA 9. a – 1. del

ZGODOVINA 9. a – 2. del

ZGODOVINA 9. b – 1. del

ZGODOVINA 9. b – 2. del

BIOLOGIJA 9. r

 

 NARAVOSLOVNI DAN – obvestilo

MATEMATIKA 9. r

Reš.MAT

ANGLEŠČINA 9. r

KEMIJA 9. r

Kaj moram znati KEM

GLASBA 9. r

 TEHNIŠKI DAN

 ŠPORT 9. r

ŠOLSKO NOVINARSTVO

Nemščina 9. r

RAČ 9. r

NAČINI PREHRA.

POSKUSI V KEMIJI

OSTALO:

Vaje za MAT tekmovanje

DODATNI MATEMATIKA

5. TEDEN

13. 4.
do
17. 4. 2020

 VELIKONOČNI PONEDELJEK – prosto

 MATEMATIKA 9. r – 1. del

MATEMATIKA 9. r – 2. del

REŠ.mat1-3

SLOVENŠČINA 9. r

GEOGRAFIJA 9. r – navodila

ŠPORT 9. r

LIKOVNA 9. r

 KD, V DUHU ČASA, 15. 4. 2020  MATEMATIKA 9. r

Reš.MAT_npz

SLOVENŠČINA 9. r

ZGODOVINA 9. a

ZGODOVINA 9. b

FIZIKA 9. r

ANGLEŠČINA 9. r

Rešit.ANG

BIOLOGIJA 9. r

Povr.inf.BIO

KEMIJA 9. r

Kaj moram
znati KEM
VsiDL:KEM
Reš.KEM

GEOGRAFIJA 9. r – Primer nalog)

 NAČINI PREHRA.

Nemščina 9. r

ŠPORT 9. r

ŠOLSKO NOVINARSTVO

LIKOVNO SNOVANJE 9. r

GLEDALIŠKI 

OSTALO:

Vaje za MAT tekmovanje

DODATNI FIZIKA

4. TEDEN

6. 4.
do
10. 4. 2020

 SLOVENŠČINA 9. r

ANGLEŠČINA 9. r

FIZIKA 9. r

 

 MATEMATIKA (od 10h do 11h – po mailu)

GEOGRAFIJA 9. r

ŠPORT 9. r

SLOVENŠČINA 9. r

BIOLOGIJA 9. r

LIKOVNA – imaš delo iz prejšnjih tednov

 

MATEMATIKA 9. r

Rešitve-testMAT

ZGODOVINA 9. a

ZGODOVINA 9. b

GLASBA 9. r

KEMIJA 9. r

Monosaharidi in disaharidi
Reš.MAŠČOBE-KEM
 DAN ZDRAVJA
 RAČ 9. r
KOMPOZER-2. del
NOVODILA RAČ – GEO

Nemščina 9. r

NAČINI
PREHRA.

ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠPORT 9. r

OSTALO:

ROBOTIKA

DODATNI MATEMATIKA

 

3. TEDEN

30. 3.
do
3. 4. 2020

SLOVENŠČINA 9. r

ANGLEŠČINA 9. r

FIZIKA 9. r

LIKOVNA UMETNOST 9. r

 REŠ.nazajMAT

MATEMATIKA 9. r – 1. del

MATEMATIKA 9. r – 2. del

GEOGRAFIJA 9. r

ŠPORT 9. r

 SLOVENŠČINA 9. r

BIOLOGIJA 9. r

 

MATEMATIKA 9. r

ZGODOVINA 9. a – 1. del

ZGODOVINA 9. a – 2. del

ZGODOVINA 9. b – 1. del

ZGODOVINA 9. b – 2. del

GLASBA 9. r

 ANGLEŠČINA 9.r (Kos Pušnik)

ANGLEŠČINA 9.r (Zajec)

ANGLEŠČINA 9. r (Ofič)

ANGLEŠČINA 9. r (Plemeniti)

KEMIJA 9. r

MILA IN DETERGENTI

ŠPORT 9. r

MAT-rešitve

 Nemščina 9. r

ŠOLSKO NOVINARSTVO

GLEDALIŠKI

NAČINI PREHRA.

POSKUSI V KEMIJI

POK (Kriteriji za ocenjevanje referata)

2.

T
E
D
E
N

 23. 3.
do
27. 3. 2020

 SLOVENŠČINA
9. r
ANGLEŠČINA 9. r (Zajec)POSNETEK

REŠ.ANG.

ANGLEŠČINA 9. r (Kos Pušnik)

ANGLEŠČINA 9. r (Ofič)

ANGLEŠČINA 9. r (Plemeniti)

FIZIKA 9. r

 

PREVERJANJE MATEMATIKA 9.r 

MATEMATIKA 9. r

GEOGRAFIJA 9. r

ŠPORT 9. r

 SLOVENŠČINA 9. r

BIOLOGIJA 9. r

MATEMATIKA 9. r

ZGODOVINA 9. a – 1. del

ZGODOVINA 9. a – 2. del

ZGODOVINA 9. b – 1. del

ZGODOVINA 9. b – 2. del

GLASBA 9. r

 

ANGLEŠČINA 9. r (Kos Pušnik)

ANGLEŠČINA 9. r (Ofič)

ANGLEŠČINA 9. r (Plemeniti)

ANGLEŠČINA 9. r (Zajec)

KEMIJA 9. r

ŠPORT 9. r

 Nemščina 9. r

RAČ 9. r

Šport in Ples

GLEDALIŠKI

ŠOLSKO NOVINARSTVO

NAČINI PREHRA.

POSKUSI V KEMIJI

1.

T
E
D
E
N

 16. 3.
do
20. 3. 2020

 SLOVENŠČINA 9.r

SLJ – Rešitve(1)

ANGLEŠČINA 9. r

FIZIKA 9. r

 MATEMATIKA 9r

MATEMATIKA – vaja za
3. test

GEOGRAFIJA 9. r

SLOVENŠČINA 9.r

SLJ – Rešitve(1)

BIOLOGIJA
9. a

BIOLOGIJA
9. b

MATEMATIKA 9. r

ZGODOVINA 9. a – 1. del

ZGODOVINA 9. a – 2. del

ZGODOVINA 9. b – 1. del

ZGODOVINA 9. b – 2. del

GLASBA 9. r

ANGLEŠČINA (Ofič) 9. r

ANGLEŠČINA (Kos Pušnik) 9. r

ANGLEŠČINA (Zajec) 9. r

REŠ.ANG.

ANGLEŠČINA (Plemeniti) 9. r

KEMIJA 9. r

ŠPORT 9. r

ŠPORT

 ŠOLSKO NOVINARSTVO

NEMŠČINA 9. r

NAČINI PREHRA.

 

POSKUSI V KEMIJI

Nekaj splošnih vsebin in vsebin razširjenega programa najdete v spletni učilnici, pod VSEBINA ZA VSE.