Spoštovani starši/skrbniki!

V okviru načrtovanja novega šolskega leta 2023/24 smo začeli z vpisom učencev v podaljšano bivanje (OPB). Podaljšano bivanje se izvaja po pouku od 11.55 do 16.05 in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Učenci se v podaljšano bivanje vključijo prostovoljno s prijavo staršev. Omogoča udeležbo na vseh urah interesnih dejavnosti, razširjenega programa in neobveznih izbirnih predmetov. Pod strokovnim vodstvom učiteljev je ta čas namenjen tudi samostojnemu učenju, domačim nalogam, ustvarjalnemu preživljanju prostega časa in prehrani. Izvaja se v okviru 45 minutnih pedagoških ur, zato je zaželjeno, da učenci odhajajo domov ob koncu ure.

Pomembno: vsi učenci, ki bodo vključeni v katerokoli dejavnost po pouku, morajo biti vpisani v podaljšano bivanje!

Oddelke oblikujemo v skladu z normativi, ki jih predpisuje šolska zakonodaja, kasnejše prijave so mogoče samo do izpolnitve normativa števila učencev v skupini.

Prijavo opravite preko spletnega portala Novi Lo.Polis (https://novi.lopolis.si/prijava) z že znanim uporabniškim imenom in geslom.

OPIS PRIJAVE

Prijavo izpolnite do petka, 19. maja 2023.