Spoštovani starši/skrbniki bodočih prvošolcev, dragi učenci!

Za prihodnje šolsko leto 2023/2024 smo v okviru poskusa RaP pripravili bogat program, ki se bo izvajal za učence od 1. do 9. razreda. Vsebine so iz treh sklopov: gibanje, hrana in prehranjevanje ter zdravje in varnost. Z njimi želimo vsem učencem omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj in pri tem čim bolj upoštevati njihove oz. vaše želje, potrebe in individualna pričakovanja.

Vsak učenec se lahko prijavi na več dejavnosti, ne glede na vpis v druge izbirne vsebine. V program RaP se vključuje prostovoljno in se ne ocenjuje.

Povabljeni, da dobro pregledate ponujene vsebine in prijavite svojega otroka oz. se prijavite!

OPIS DEJAVNOSTI

    GIBANJE (Gibalna abeceda, Gibalno ustvarjanje, Z igro do spretnosti, Male športne igre, Živeti zdravo, Gibanje, šport in zdrava prehrana)  

PLES (Otroški plesi in rajalne igre, Plesna pravljica, Družabni plesi, Osnove popa in latina, Moderni plesi, Hip hop show dance)    
  ABC RAČUNALNIŠTVO  
   
ŽIVLJENJE Z RASTLINAMI IN ŽIVALMI  

GORNIŠTVO IN MLADI PLANINCI (1. r, 2. r, 3.r)    
  PRAVLJIČNA JOGA za najmlajše
 
FOLKLORA