Spoštovani!

Šolska kuhinja OŠ PV Ravne na Koroškem pripravlja tople obroke za učence naše šole in zunanje abonente. Cena kosila ostaja enaka kot do sedaj (za učence razredne stopnje 2,45 evra, predmetne stopnje 2,65, dijake 3,35 in odrasle 5,2 evra), povečana za ceno enkratne embalaže, v kateri je kosilo pripravljeno za prevzem.

V šolskih prostorih lahko pojedo topel obrok le učenci, ki imajo pouk v šoli, vsi ostali topel obrok prevzamejo pred vhodom v kuhinjo, in sicer od 12.00 do 14.00 ure.

Ob morebitnem odprtju šol v decembru bomo za učence, ki se bodo šolali v šolskih prostorih, upoštevali prijave pred zaprtjem šol. Morebitne odjave, prosim, sporočite po ustaljeni poti.

Vodstvo šole