Dragi učenci, spoštovani starši in skrbniki učencev OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem!

Obveščamo vas, da bomo zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 dejavnosti vzgojno-izobraževalnega procesa – POUK – od ponedeljka, 9. 11. 2020, dalje za vse učence izvajali na daljavo. O tem nas je z okrožnico številka 6030-1/2020/90 obvestilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Za delo RAZREDNEGA POUKA (od 1. do 5. razreda) bodo učenci oz. starši dobili navodila razrednikov po elektronski pošti.

Učenci PREDMETNEGA POUKA (od 6. do 9. r.) so dobili navodila za SPLETNE UČILNICE in VIDEOKONFERENCE.

Za VSE smo pripravili PRILAGOJEN STRNJEN URNIK. Učenci PREDMETNE STOPNJE ga najdete pod zavihkom DELO NA DALJAVO. Po elektronski pošti vam bodo poslali urnik tudi razredniki.

Pod istim zavihkom DELO NA DALJAVO najdete elektronske naslove vseh učiteljev.

PRISOTNOST PRI POUKU NA DALJAVO JE OBVEZNA. Morebitno odsotnost in neizpolnjevanje šolskih obveznosti bomo zabeležili in bo potrebno opravičilo s strani staršev.

V primeru morebitnih dodatnih vprašanj vas prosimo, da se obrnete na razrednika/razredničarko svojega otroka.

Vabimo vas k sprotnemu spremljanju naše spletne strani.

Ostanite zdravi.

Bojana Verdinek, ravnateljica