OPISI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
(za bodoče sedmošolce, osmošolce in devetošolce):

OPIS IZBIRANJA …


SLOVENŠČINA: Gledališki klub,
7., 8., 9. r.
SLOVENŠČINA: Šolsko novinarstvo, 

7., 8., 9. r.

Šport za zdravje        

7. r.
Šport za sprostitev,

8. r.
Izbrani športi,

9. r.
Ples,

7., 8., 9. r.

RAČUNALNIŠTVO: Urejanje besedil,

7. r.
RAČUNALNIŠTVO: Računalniška omrežja,

8. r
RAČUNALNIŠTVO: Multimedija,

9. r.
NEMŠČINA I,
7. r.
NEMŠČINA II,

8. r.
NEMŠČINA III,

9. r.

Klekljanje I,

7., 8., 9. r.
Klekljanje II,

8., 9. r.

OBDELAVA GRADIV: Les,

7., 8., 9. r.
OBDELAVA GRADIV: Umetne snovi,

7., 8., 9. r.

Ansambelska igra,

7., 8., 9. r
Likovno snovanje I,
7. r.
Likovno snovanje I,

8. r.
Likovno snovanje III, 

9. r.

Sodobna priprava hrane,

7., 8., 9. r.
Načini prehranjevanja,

7., 8., 9. r.

Poskusi v kemiji,

9. r.
RETORIKA,

9. r.
Verstva in etika I,

7., 8., 9. r.

OPISI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
(za bodoče četrtošolce, petošolce in šestošolce):

OPIS IZBIRANJA …


NEMŠČINA

RAČUNALNIŠTVO

ŠPORT

TEHNIKA

UMETNOST