OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE

Tel.: 02 620 52 70; Fax: 02 620 52 87

VSE O NPZ

O NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA

PUBLIKACIJA

ŠOLSKO LETO 2018/2019

ŠOLSKA PREHRANA

MALICA / KOSILO

ŠOLSKO

NOVINARSTVO

GLASILO

SAMORASTNIK

GALERIJA SLIK

FOTOGRAFIJE

Mnogi mislijo, da je izbirni predmet ŠOLSKO NOVINARSTVO pouk slovenščine. Spoznamo novinarske vrste in delo novinarja, nato pa spremljamo utrip šolskega življenja v povezavi z različnimi dejavnostmi v lokalnem okolju. Kar zberemo (zapišemo in fotografiramo), objavimo na spletni strani šole.
V lanskem šolskem letu so učenci pri našem predmetu v 2. redovalnem obdobju za oceno izdelali naloge, vezane na svoj kraj in okolico. Preberite, kaj je nastalo.

 

Preberi več!

Na vseslovenskem literarnem natečaju MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, ki je bil lansko šolsko leto vezan na KULTURNO DEDIŠČINO KRAJA, kjer živimo, sta sodelovala naš učenec Matej Petek (kot šestošolec) in naša učenka Miša Salčnik (kot sedmošolka).

Objavljamo njun prispevek.