OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE

Tel.: 02 620 52 70; Fax: 02 620 52 87

VSE O NPZ

O NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA

PUBLIKACIJA

ŠOLSKO LETO 2018/2019

ŠOLSKA PREHRANA

MALICA / KOSILO

ŠOLSKO

NOVINARSTVO

GLASILO

SAMORASTNIK

GALERIJA SLIK

FOTOGRAFIJE

Mnogi mislijo, da je izbirni predmet ŠOLSKO NOVINARSTVO pouk slovenščine. Spoznamo novinarske vrste in delo novinarja, nato pa spremljamo utrip šolskega življenja v povezavi z različnimi dejavnostmi v lokalnem okolju. Kar zberemo (zapišemo in fotografiramo), objavimo na spletni strani šole.
V lanskem šolskem letu so učenci pri našem predmetu v 2. redovalnem obdobju za oceno izdelali naloge, vezane na svoj kraj in okolico. Preberite, kaj je nastalo.

 

Preberi več!