Program zdravstveno-vzgojne dejavnosti bodo izvedli zdravstveni delavci KZD Ravne na koroškem s predavanji Zdravstvena vzgoja in varstvo v vseh razredih ter na sistematskih pregledih (v 1., 3., 6. in 8. razredu) in preventivnih cepljenjih.

 

Šolska zobozdravnica poleg rednega popravila zob namenja pozornost tudi preventivi in osveščanju tako otrok kot staršev.

 

TEME PREDAVANJ:

 

  1. razred: Zdrave navade
  2. razred: Ohranimo zdravje
  3. razred: Preprečevanje poškodb
  4. razred: Prehrana, gibanje in prosti čas/Zdravi in srečni v šoli v naravi
  5. razred: Zasvojenost/Varno kolesarjenje
  6. razred: Odraščanje
  7. razred: Vzgoja za zdravo spolnost
  8. razred: Vzgoja za zdravo spolnost
  9. razred: Tvegana vedenja/Svetovni dan boja proti AIDS-u