Je organ upravljanja, ki je sestavljen iz predstavnikov Občine Ravne na Koroškem (Aljoša Kamenik, Alenka Nerad Rožej, Vanja Winkler),

Sveta staršev (Boris Pandev, Kristijan Plesnik, Marijan Kokol) in

delavcev šole (Janja Čebulj, Karolina Kumprej Pečečnik, Nives Kasper Mrdavšič, Simona Uranc ).

 

Člani imajo štiriletni mandat. Predsednica Sveta šole je Simona URANC, namestnica predsednice sveta šole: Karolina KUMPREJ PEČEČNIK.