Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov (šolske prireditve, zbiranje starega papirja, prodaja izdelkov učencev …). Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in nakup nadstandardnih učnih pripomočkov, s katerimi bo delo v šoli učinkovitejše. Naš cilj je, da bomo z zbranimi prostovoljnimi prispevki krili tudi del stroškov ekskurzij in šol v naravi vsem otrokom v enakem znesku in pomagali družinam v denarni stiski pri plačilu teh stroškov. Sklad zbira sredstva na transakcijski račun šole (s pripisom »za Šolski sklad«).

 

ZA VSA PODARJENA SREDSTVA SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO.

Sklad zastopa in predstavlja Upravni odbor: Maja Gostenčnik Adamič in Maja Pučelj Brunec, Marijan Kokol (predstavniki staršev), Marjeta Petrovič, Aleksandra Knez, Veronika Kotnik, Jasna Bezjak Završnik (predstavniki delavcev šole), ki za svoje delo ne prejmejo nobene nagrade.

 

Predsednica Šolskega sklada je Jasna Bezjak Završnik, namestnica je Metka Pešl.

 

Vsak učenec v času svojega šolanja iz šolskega sklada prejme 5 € za vsako šolo v naravi (v 2., 3., 4. in 6. razredu) ter za ekskurzijo v Gardaland (9. razred).

 

Kadar pa oddate vlogo za pomoč pri plačilu šole v naravi ali ekskurzije, lahko prejme učenec pomoč v višini 30 % predvidene cene.

 

Starši, ki potrebujejo pomoč, lahko vloge za uveljavitev subvencije iz sredstev Šolskega sklada pošljejo na naslov šole ali jih oddajo v tajništvu šole s pripisom »za Šolski sklad«. Obrazec je objavljen na spletni strani šole, lahko pa ga dobite v tajništvu ali pri razredniku vašega otroka. Zelo pomemben je ROK ZA ODDAJO VLOG:

 

  • do konca meseca septembra za PLANINSKI TABOR NA POHORJU;
  • do konca meseca decembra za ZIMSKO ŠOLO V NARAVI;

do konca meseca marca za ŠOLO V NARAVI V CŠOD, LETNO ŠOLO V NARAVI IN EKSKURZIJE.