Šolska prehrana

Šola ima pomembno vzgojno in izobraževalno vlogo pri razvijanju zavesti o zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi prehranjevanja in odgovornega odnosa do sebe in svojega zdravja.

  • Malica je v glavnem odmoru po 2. šolski uri. Učenci razredne stopnje malicajo v svojih učilnicah, učenci predmetne stopnje pa v učilnicah, kjer imajo naslednjo uro pouk oziroma v določeni učilnici. Učitelji so z njimi, dokler si hrane ne razdelijo. Po malici pospravijo in odnesejo prazne posode nazaj v kuhinjo. V septembru in oktobru učenci višjih razredov drugošolcem pomagajo pri prinašanju malice v učilnico.
  • Kosilo je za vse učence v jedilnici od 12.00 do 14.00. Z učenci razredne stopnje so pri kosilu učiteljice podaljšanega bivanja. Z učenci predmetne stopnje, ki pouk končujejo zelo različno, pa so dežurni učitelji in kuharice.

Malico naročijo učenci za cel mesec, kosilo lahko naročijo za cel mesec ali sproti, vendar morajo posamezno kosilo ali malico odjaviti do 8.00 zjutraj v tajništvu.

Glej Pravila o šolski prehrani, objavljena na spletni strani.

Cena malice:         0,80 €

Cena kosila:          2,40 € od 1. do 4. razreda, 2,60 € od 5. do 9. razreda;

občasno kosilo 3,10 €, odrasli 5,10 €.

 

Stroške prehrane lahko mesečno plačujete preko položnic, priporočamo vam, da si uredite plačilo malic in kosil preko trajnika na svoji banki.

 

KOMISIJA ZA ŠOLSKO PREHRANO:

 

»Hrana v šoli je odsev ozaveščenosti in poznavanja načel zdrave prehrane osebe, ki je za to odgovorna.«

Komisijo, ki daje ravnatelju predloge in mnenja o šolski prehrani, sestavljajo predstavniki staršev (Marijan Kokol, Vera Trafela, Tomaž Pečoler), delavcev šole (Karolina Kumprej Pečečnik, Franja Gosnik, Veronika Kotnik) in učencev, (predlaganih na prvem sestanku šolske skupnosti). Koordinatorica je pomočnica ravnatelja, Veronika Kotnik.