Sestavljajo jo vsi učenci oddelčnih skupnosti, njihovi predstavniki pa jih zastopajo na srečanjih šolske skupnosti. Ustvariti želimo pogoje za čim boljše delo in sodelovanje med učitelji in učenci ter utrditi povezavo med šolo in domom.

Mentorici skupnosti učencev sta Simona URANC in Simona GRABNER.

 

PROGRAM NAŠEGA DELA ZA ŠOLSKO LETO 2017/18:

  • pripravili se bomo na temo letošnjega Otroškega parlamenta: Šola in šolski sistem

Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Slovenije v Ljubljani. Projekt je v domeni Zveze prijateljev mladine in se izvaja že od leta 1990. Cilj projekta je spodbujanje otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih na temo, ki jo osnovnošolci izberejo na nacionalnem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlament na šoli deluje v obliki, ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem na srečanjih razrednih skupnosti in njihovih predstavnikov na zasedanjih šolskega parlamenta.

 

Ostale naloge:

  • poskrbeli bomo za urejenost učilnic, hodnikov in okolico šole;
  • drug drugega bomo opozarjali, da se bomo primerno obnašali v šoli in izven nje;
  • trudili se bomo za dobre medosebne odnose na šoli in izven nje;
  • pomagali bomo drug drugemu in se potrudili, da bodo vse oddelčne skupnosti dosegale lepe rezultate;
  • sproti in skupaj bomo reševali probleme;
  • sodelovali bomo v humanitarnih akcijah.