Sestavljajo jo vsi učenci oddelčnih skupnosti, njihovi predstavniki pa jih zastopajo na parlamentih. Ustvariti želimo pogoje za čim boljše delo in sodelovanje med učitelji in učenci ter utrditi povezavo med šolo in domom.

Mentorici skupnosti učencev sta Simona URANC in Simona GRABNER.

 

 

Program našega dela za tekoče šolsko leto:

  • poskrbeli bomo za urejenost učilnic, hodnikov in okolico šole;
  • drug drugega bomo opozarjali, da se bomo primerno obnašali v šoli in izven nje;
  • vsem bomo dokazali, da vemo, kaj pomenita besedi red in disciplina;
  • naši medosebni odnosi se bodo izboljšali;
  • pomagali bomo drug drugemu in se potrudili, da bodo vse oddelčne skupnosti dosegale lepe rezultate;
  • sproti in skupaj bomo reševali probleme;
  • pripravili se bomo na temo letošnjega Otroškega parlamenta.