Informativne roditeljske sestanke za vse razrede bomo imeli do sredine oktobra.

RAZREDNA STOPNJA (1. – 5. razredi) ob 17. 00,

PREDMETNA STOPNJA (6. – 9. razredi) ob 18.00

NA PRVEM RODITELJSKEM SESTANKU se bodo starši seznanili z:

 • načrt dela v oddelkih (predmetna področja);
 • ponudbo interesnih dejavnosti;
 • pomen in vlogo vzgojnega načrta;
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli;
 • izvolili bomo člane Sveta staršev v prvih razredih in v oddelkih, kjer bo potrebno.

 

Razred Tema roditeljskega sestanka
1. razred
 • Informativni
 • Branje, pisanje, računanje
 • Vsebina po dogovoru
2. razred
 • Informativni
 • Šola v naravi v CŠOD
 • Vsebina po dogovoru
3. razred
 • Informativni
 • Naravoslovni tabor na Pohorju
 • Vsebina po dogovoru
4. razred
 • Informativni
 • Letna šola v naravi
 • Vsebina po dogovoru
5. razred
 • Informativni
 • Varnost
 • Vsebina po dogovoru
6. razred
 • Informativni
 • Zimska šola v naravi
 • Vsebina po dogovoru
7. razred
 • Informativni
 • Vsebina po dogovoru
 • Vsebina po dogovoru
8. razred
 • Informativni
 • Vsebina po dogovoru
 • Vsebina po dogovoru
9. razred
 • Informacije o poklicnem usmerjanju in štipendijah
 • Predstavitev srednjih šol
 • Vsebina po dogovoru (vpisi v SŠ, zaključna ekskurzija, valeta)
 

 

O vseh oblikah razširjenega programa (ekskurzije, šole v naravi, tečaji) morajo biti starši pravočasno seznanjeni v pisni obliki ali na roditeljskih sestankih. Starši se bodo neposredno odločali o udeležbi svojega otroka. Razširjeni program bo izveden, če se bo zanj odločila večina staršev (75 %) otrok iz razreda, ki jim je dodatna ponudba šole bila namenjena.

 

Vse starše prosimo, da redno prihajajo na roditeljske sestanke in govorilne ure, ker bodo le tako bolje spremljali otrokov napredek v šoli. Učenci bodo pisne izdelke prinašali domov in jih NI potrebno vračati.