Datumi govorilnih ur popoldan:

 

Ponedeljek, 12. november 2018

Ponedeljek, 10. december 2018

Ponedeljek, 14. januar 2019

Ponedeljek, 11. februar 2019

Ponedeljek, 11. marec 2019

Ponedeljek, 8. april 2019

Ponedeljek, 13. maj 2019

 

RODITELJSKI SESTANKI

INFORMATIVNE RODITELJSKE SESTANKE ZA VSE RAZREDE bomo zaradi volitev v Svet staršev izvedli do konca septembra.

RAZREDNA STOPNJA (1.–5. razredi) ob 17.00,

PREDMETNA STOPNJA (6.–9. razredi) ob 18.00

Vsebine prvega sestanka so v vseh razredih informativne, teme v nekaterih razredih pa so vezane na program dela.